Menu

Committee of the SAZ section

Chairman:
MUDr. Zuzana Berecová, PhD, EBCR
Univerzitná nemocnica-Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava
Email: hapka78@hotmail.com

Vice President:
MUDr. Martin Hazlinger, MPH
Univerzitná nemocnica-Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava
Email: hazlinger2020@gmail.com

Scientific Secretary:
MUDr. Kateřina Novotná
FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
Email: knovotna123@gmail.com

Controller:
MUDr. Silvia Štefániková
Bratislava
Email: sisi.stefanikova@gmail.com

Members:
MUDr. Štefan Harčarufka
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa
Email: harcarufkas@gmail.com

MUDr. Martin Polakovič
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Email: polakovic@gmail.com

MUDr. Bavúzová Xénia
Fakultná nemocnica Trnava, Trnava
Email: xenia.bavuzova@gmail.com

 

(c)2019 - 2024 Slovak Radiological Society | Website terms and conditions