Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

EUROPEAN LIQUID EMBOLIC COURSE

Discover, learn and share on when, why, and how to use liquid embolic agents

Viac info >

Rádiologické hodnotenie liečby karcinómu prsníka

Dňa 29. júna 2022 o 14.00 hod. sa bude konať rádiologické hodnotenie liečby karcinómu prsníka

Viac info >

ONKO spektrum 2022 BC fórum

Dňa 13. 5. 2022 v hotely Partizán, Bystrá - Tále sa bude konať ONKO spektrum 2022 BC fórum

Viac info >
(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky