Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Voľby SRS

Vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že výbor Slovenskej rádiologickej spoločnosti vyhlásil korešpondenčné voľby do výboru a do dozornej rady Slovenskej rádiologickej spoločnosti (skratka „SRS“) na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie (od decembra 2019 – do decembra 2023). Za tým účelom zvolil troch členov volebnej komisie: - MUDr. Ľubomír Miština, CSc., predseda - MUDr. Andrej Repovský, PhD., člen - MUDr. Vincent Žákovič, člen

Viac info >

ECR 2020

Európsky rádiologicý kongres (ECR) 2020 sa blíži a my Vám s radosťou oznamujeme našu ‘ESR Meets Slovakia’ sekciu. Naším cieľom je budovať blízke vzťahy s hosťujúcimi krajinami na ECR a upriamiť pozornosť na rádiologickú kvalitu každej krajiny. Pri tejto významnej príležitosti by sme radi oslovili všetkých našich slovenských členov a kolegov a vyzvali Vás na predkladanie abstraktov, registráciu a účasť na ECR 2020. ECR 2020 sa bude konať 11.-15. marca vo Viedni, v Rakúsku.

Viac info >

Interdisciplinárny manažment pacienta so sclerosis multiplex

Dňa 17. mája 2019 sa v rámci XLI. Slovenského rádiologického kongresu a celoslovenského odborného seminára rádiologických technikov konalo v Bardejovských kúpeľoch v priestoroch hotela Alexander satelitné sympózium spoločnosti Merck venované interdisciplinárnemu manažmentu pacienta so sclerosis multiplex (SM).

Viac info >
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť