Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Odporúčania Európskej spoločnosti ESUR

Odporúčania Európskej spoločnosti pre urogenitálnu rádiológiu (ESUR) pre kontrastné látky, verzia 10.0., slovenská verzia

Viac info >

XLII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES

Vzhľadom k zlepšeniu epidemiologickej situácie a uvoľneniu opatrení na Slovensku sa výbor SRS rozhodol pripraviť XLII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES 24. – 25. júna 2021 v Hoteli Holiday Inn

Viac info >

Prihlásenie a voľby do Sekcie abdominálneho zobrazovania SRS

Vzhľadom k vytvoreniu novej Sekcie abdominálneho zobrazovania pri SRS a zahájeniu jej činnosti si Vás dovoľujeme požiadať v prípade Vášho záujmu o danú problematiku o prihlásenie sa do tejto sekcie do 15.5.2021, keďže v druhej polovici mája budú realizované voľby do výboru tejto sekcie. Informácie o prihlásení sa do jednotlivých sekcií SRS nájdete na web stránke SRS v časti Členstvo a registrácia alebo na stránke daných sekcií. 

Viac info >
(c)2019 - 2021 Slovenská rádiológická spoločnosť