Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Sympózium mladých rádiológov 2024

Sympózium mladých rádiológov 2024 už má stanovený dátum - 28. a 29. november! Toto podujatie sa bude konať v útulnom prostredí Hotela TURIEC, Martin (A. Sokolíka 2, 03601).

Viac info >

Odborný program SIRS 2024

S radosťou Vás pozývame na Sympózium Intervenčnej Rádiológie Slovenska 2024

Viac info >

AKADÉMIA - VÝUČBY ULTRASONOGRAFIE

Postgraduálny kurz “ Dopplerovské vyšetrenie ciev horných a dolných končatín“

Viac info >
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky