Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Prihlásenie a voľby do Sekcie abdominálneho zobrazovania SRS

Vzhľadom k vytvoreniu novej Sekcie abdominálneho zobrazovania pri SRS a zahájeniu jej činnosti si Vás dovoľujeme požiadať v prípade Vášho záujmu o danú problematiku o prihlásenie sa do tejto sekcie do 15.5.2021, keďže v druhej polovici mája budú realizované voľby do výboru tejto sekcie. Informácie o prihlásení sa do jednotlivých sekcií SRS nájdete na web stránke SRS v časti Členstvo a registrácia alebo na stránke daných sekcií. 

Viac info >

2% z daní pre SRS

Dávame do pozornosti možnosť podporiť SRS alebo jej jednotlivé sekcie 2% z daní.

Viac info >

NEURORÁDIOLOGICKÝ DEŇ – WEBINÁR

Cievne malformácie CNS pomaloprietokové (kavernóm, DVA, kapilárna teleangiektázia) - diagnostika a liečba.

Viac info >
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť