Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Výsledky volieb do Sekcií SRS

Výsledky volieb do Sekcií SRS

Viac info >

Smútočné oznámenie

Výbor a Dozorná rada Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS so smútkom a bolesťou prijali správu o strate dlhoročného kolegu, dlhodobého člena Výboru SRS a Dozornej rady SR ...

Viac info >

ZOZNAM AKCIÍ SRS NA ROK 2021

PREDBEŽNÝ PROGRAM VZDELÁVACÍCH AKCIÍ GARANTOVANÝCH VÝBOROM SRS NA ROK 2021

Viac info >
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť