Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Zrušenie vzdelávacích podujatí

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku boli nasledovné vzdelávacie podujatia v roku 2020 (Košické dni rádiológie, MR workshop, Sonomamodiagnostika, Chyby a omyly v mamodiagnostike) zrušené.

O prípadných nových termínoch Vás budeme informovať.

--> -->

Aktuality

Korešpondenčné schválenie nových stanov SRS

v prílohe Vám zasielame  novelizované Stanovy Slovenskej rádiologickej spoločnosti (ďalej len „SRS“) na odsúhlasenie. Novelizované Stanovy SRS boli odsúhlasené výborom SRS dňa 15.10.2020, kde pripomienky členov výboru a členov SRS boli zapracované

Viac info >

Online CT/MR kurz

V dňoch 8.-10.10.2020 sa online uskutoční 1. regionálny CT/MR kurz v Opatiji s podporou Chorvátskej rádiologickej spoločnosti s prednáškami v reálnom čase.

Viac info >

Škola rádiológie 1 a 2 online  - UPOZORNENIE

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v Bratislave nie je možné realizovať Školu rádiológie I a II prezenčnou formou a preto budú oba kurzy pre registrovaných účastníkov realizované online formou.

Viac info >
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť