Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Aktuality

Výbor a dozorná rada SRS

Výbor a dozorná rada SRS na obdobie december 2023-december 2027

Viac info >

Zápisnica zo zasadnutia Výboru a dozornej rady

Zápisnica zo zasadnutia Výboru a dozornej rady SRS 10.1.2024

Viac info >

Škola rádiológie XII - Mamodiagnostika

Vzdelávací kurz určený najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológia ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológia.

Viac info >
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky