Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Postgraduálny kurz “USG muskuloskeletu 2024“

Tento kurz ultrasonografie, ktorý sa uskutoční 18. mája 2024 o 8:30 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, je určený pre lekárov v odbore ortopédia a rádiológia, ako aj fyzioterapeutov a ponúka praktické a teoretické skúsenosti z oblasti muskuloskeletálnej sonografie.

Viac info >

Pediatrická rádiológia

Pre záujemcov o pediatrickú rádiológiu upozorňujeme na publikáciu "Pediatrická rádiológia" a pripravované podujatie "Motolský den zobrazování".

Viac info >

Granty a Diplomy EUSOBI

Pripojte sa k programom EUSOBI na rok 2024: Školiace granty, Výskumné granty a Diplomy

Viac info >
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky