Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Odborný program SIRS 2024

S radosťou Vás pozývame na Sympózium Intervenčnej Rádiológie Slovenska 2024

Viac info >

AKADÉMIA - VÝUČBY ULTRASONOGRAFIE

Postgraduálny kurz “ Dopplerovské vyšetrenie ciev horných a dolných končatín“

Viac info >

Postgraduálny kurz “USG muskuloskeletu 2024“

Tento kurz ultrasonografie, ktorý sa uskutoční 18. mája 2024 o 8:30 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, je určený pre lekárov v odbore ortopédia a rádiológia, ako aj fyzioterapeutov a ponúka praktické a teoretické skúsenosti z oblasti muskuloskeletálnej sonografie.

Viac info >
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky