Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Škola rádiológie 2023

S radosťou Vás pozývame na vzdelávacie kurzy škola rádiológie III, IV, V, VI

Viac info >

Výročná členská schôdza SRS 2022

Ako členov SRS Vás srdečne pozývame na výročnú členskú schôdzu SRS.

Viac info >

DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V PRAXI

Asociace mamodiagnostiků ČR ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz LF MU v Brně

Viac info >
(c)2019 - 2023 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky