Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Návrh nových stanov SRS

Posielame Vám na pripomienkovanie pripravený návrh nových stanov SRS. V prípade vašich pripomienok ich prosím adresujte emailom na info@slovakradiology.sk najneskôr do konca augusta.

Viac info >

RÁDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Update k 1.4.2020 - Odporúčanie Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS pre použitie zobrazovacích rádiologických modalít v súvislosti s ochorením COVID-19.

Viac info >

Presun vzdelávacích podujatí

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a nariadenie vlády SR boli nasledovné vzdelávacie podujatia presunuté na nové termíny:

Viac info >
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť