Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Výsledky volieb sekcie abdominálneho zobrazenia

výsledky volieb sekcie abdominálneho zobrazenia

Viac info >

Nové logo SRS

Vážení členovia SRS, na základe hlasovania členov bolo vybrané logo pre SR

Viac info >

International Day of Radiology (IDoR 2021) 

Tak ako každý rok, Medzinárodný deň rádiológie, International Day of Radiology (IDoR 2021) sa bude opäť oslavovať 8. novembra s cieľom vytvoriť väčšie povedomie o dôležitej úlohe...

Viac info >
(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky