Menu

Implementácia kritérií kvality a smernica pre audit

Úvod:

Európske kritériá kvality boli navrhnuté tak, aby ich bolo možné ľahko implementovať do praxe rdg oddelení bez toho, že by bolo potrebné špeciálne prístrojové vybavenie na meranie radiačnej dávky pacientov.  Sú určené na to, aby pri ich aplikácii bol dosiahnuteľný štandard dobrej praxi a to tak ohľadom dobrej kvality získaného rtg obrazu, ako aj  prijateľne nízkej radiačnej dávky pre pacienta.

Kritériá kvality, však majú skutočný prínos pre oddelenie len vtedy, ako dovoľujú správne identifikovať a na základe toho aj korigovať nedostatočnú úroveň nejakého výkonu. Prejav aplikácie KK na príslušnom RDG oddelení v zmysle dosiahnutého zlepšenia úrovne uskutočňovania výkonov, môže byť primerane hodnotený len správne štruktúrovaným procesom medicínskeho auditu.

 

Nevyhnutné súčasti medicínskeho auditu:

V našom prípade KK predstavujú úvodné „štandardy“ pre kvalitu obrazu a hodnotenie dávky pacienta.

 

Presný postup počas auditu:   

Ako pomôcka pre obhajovanie týchto javov , tak počas auditu, ako aj v bežnej praxi oddelenia, sa doporučuje mať dostupné „ ideálne“ snímky, u ktorých sú všetky aspekty hodnotenia optimalizované. Iné snímky sú potom porovnávané s týmito „ideálnymi“ snímkami.  Je nevyhnutné, aby „ideálne“ snímky boli zhotovené pomocou radiačnej dávky pacienta, ktorá je pod hodnotou príslušnej referenčnej dávky.

Použitá literatúra:   

  1. Carmichael J.H.E., Maccia C., Moores B.M., Oestmann J.W., Schibilla H., Teunen D., Van Tiggelen R., Wall B.: European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images. Report EUR 16260. 1996
  2. ICRP Publication 60. „1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection“. Annals of the IVRP Vol. 21, Nos 1-3 (Oxford, Pergamon Press).
  3. Zoetelief J., Fitzerald M., Leitz W., Säbel N.: European protocol on Dosimetry in Mammography. Report EUR 16263, 1996.

Ak chcete získať tento protokol v dobre tlačiteľnej forme, tak kliknite sem. Pre vytlačenie protokolu vo formáte pdf však musíte mať nainštalovaný voľne šíriteľný Adobe Reader (najmenej verziu 4.0), ktorý si môžete zadarmo stiahnuť z www.adobe.com

Dostupné dokumenty:

Dotazník technika Dotazník dávka Dotazník kvality 1 Dotazník kvality 2 Dotazník kvality celkový Implementácia EUR 16260
< Späť
(c)2019 - 2023 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky