Menu

Kongresy a podujatia DetailIDOR 2019

Termín: 06.11.2019 od 14:00 - 06.11.2019 do 20:00

Miesto konania: Hotel IMPIQ Trnava, B.S. Timravy 2, 917 01 Trnava , Slovenská republika

Garant: Slovenská Rádiologická spoločnosť


Adresa:


Hotel IMPIQ Trnava
B.S. Timravy 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

Kontaktná osoba:

Gabriela Šujanová
+ 421 918 622 533
gabriela.sujanova@progress.eu.sk
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť