Menu

Kongresy a podujatia DetailIDOR 2021

Termín: 08.11.2021 - 08.11.2021

Miesto konania: Online, , ,

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


Vážení členovia SRS,

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rádiológie 2021 dňa 8.11.2021 o 13:00, ktorého téma je tento rok "INTERVENTIONAL RADIOLOGY ACTIVE CARE FOR THE PATIENT" sme pre Vás pripravili webinár na tému: Intervenčná rádiológia a jej esenciálna úloha v starostlivosti o pacientov na Slovensku.

Webinár bude určený pre členov SRS zadarmo po registrácii pre 100 účastníkov.

Program:

Program IDoR 2021

Pripojte sa a oslávte spolu so Slovenskou rádiologickou spoločnosťou a Sekciou intervenčnej rádiológie SRS Medzinárodný deň rádiológie 2021 (IDoR 2021), ktorého cieľom je upozorniť na vytvorenie väčšieho povedomia o dôležitej úlohe, ktorou rádiológia prispieva k bezpečnej starostlivosti o pacientov a zlepšenie pochopenia verejnosti o tom, akú životne dôležitú úlohu zohrávajú rádiológovia a rádiologickí technici pri zdravotnej starostlivosti.

Tím SRS a Sekcie intervenčnej rádiológie

Adresa:


Online
Kontaktná osoba:

Bc. Soňa Liptáková
Tel.: +421 33 5938 908
info@slovakradiology.sk
(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky