Menu

Kongresy a podujatia DetailKOŠICKÉ DNI RÁDIOLÓGIE

Termín: 09.11.2023 - 10.11.2023

Miesto konania: Hotel Double Tree by Hilton, Hlavná 1, 040 01 Košice, Slovensko

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


Košické dni rádiológie 2023

Miesto konania: Hotel Double Tree by Hilton, Košice

Termín: 9. - 10. 11. 2023

Garant: Slovenská rádiologická spoločnosť

 

Prezident kongresu

Prof. MUDr. LEHOTSKÁ Viera, PhD.

Vedecký výbor kongresu

MUDr. HARČARUFKA Štefan,
MUDr. RUDNAY Maroš, PhD.,
MUDr. BERECOVÁ Zuzana,
Doc. MUDr. BOŘUTA Peter, CSc.,
Doc. MUDr. KLEPANEC Andrej, Ph.D., MPH, EBIR,
MUDr. BELAN Víťazoslav, PhD.,
Mgr. GYURKOVICS  Peter

Organizačný výbor

MUDr. BLAŠKOVÁ Henrieta,
MUDr. VOLOŠINOVÁ Táňa,
Bc. PAVLOVÁ  Jana,
Bc. POPJAK  Adam, dipl. r. a.,
MUDr.  RUDNAY  Maroš, PhD.

Miesto konania kongresu

Double Tree by Hilton, Košice

Hlavne? te?my

Trauma, akútne stavy a rádiológia

Organizačný  sekretariát

Progress CA, s.r.o., Kriva? 23, 040 01 Kos?ice, SK
Gabriela Šujanová

E-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
Tel.: +421 918 622 533,
www.progress.eu.sk

Registrácia:

online cez stránku www.kdr2023.sk

Registrácia (aktívna/pasívna účasť):

skorá registrácia do 29. 9. 2023

Abstrakty

Abstrakt posielajte výlúčne elektronicky do 29. 9. 2023 prostredníctvom registračného formulára

Ďalšie informácie o kongrese nájdete na webových stránkach:

www.kdr2023.sk
www.progress.eu.sk

Adresa:


Hotel Double Tree by Hilton
Hlavná 1
040 01 Košice
Slovensko

Kontaktná osoba:

Gabriela Šujanová
+421 918 622 533
gabriela.sujanova@progress.eu.sk
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky