Menu

Kongresy a podujatia DetailTREND 2020

Termín: 20.11.2020 - 21.11.2020

Miesto konania: Residence hotel, Donovaly 198, 976 39 Donovaly, Slovakia

Garant: Slovenská Rádiologická spoločnosť


TREND
2 0 2 0

27. – 28. 3. 2020
Hotel Residence
Donovaly

Organizačný výbor

MUDr. Michal Žilincan, MPH
MUDr. Stanislav Okapec
MUDr. Zdenek Opravil
MUDr. Filip Dancek
MUDr. Matej Kalúz
Bc. Lubica Kandrová
Bc. Ján Greschner

Organizačný sekretariát

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, Mgr. Martina Mako
mobil: +421 903 608 790
e-mail: martina.mako@progress.eu.sk, www.progress.eu.sk
Rokovacie jazyky
slovencina, anglictina (bez simultánneho tlmocenia)

Hlavné témy podujatia

Ischemické CMP
Periférne arteriálne ochorenie dolných koncatín
Ochorenia aorty
Malignity pecene
Onkorádiológia
CT/MR/DSA/MMG technológie
Radiacná ochrana na rádiologických pracoviskách
Sesterská starostlivost na pracoviskách intervencnej rádiológie
Váriá

Registrácia, prihlásenie sa na úcast

online: www.trend2020.sk
Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Kontakt: Mgr. Martina Mako, mobil: +421 903 608 790
e-mail: martina.mako@progress.eu.sk, www.progress.eu.sk
Kongresový poplatok
do 20. 3. 2020: 30,- € na mieste: 40,- €
Aktívny úcastník neplatí kongresový poplatok.


Kongresový poplatok zahrna kongresové materiály, potvrdenie o úcasti.
Po prihlásení sa k úcasti online prostredníctvom webovej stránky www.trend2020.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradit požadované položky.


Kongresový poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradit v plnej výške pred zaciatkom podujatia bankovým prevodom, ako variabilný symbol použite císlo faktúry.

Pokyny pre prednášajúcich

dlžka prednášky 15 min.
Prezentacná technika: multimediálny projektor. Prednášajúci odovzdá svoju
prednášku najneskôr 15 minút pred zaciatkom prednáškového bloku pri stolíku technika.

Pokyny pre prípravu abstraktov

Termín zaslania abstraktov najneskôr do 20. 3. 2020 na adresu
ifblr.bacusanova@gmail.com, v max. dlžke 250 slov.
Abstrakt nemá presahovat 1 stranu formátu A4. Prosíme uviest mená
prednášajúcich, spoluautorov, názov prednášky, pracovisko.
Abstrakty budú uverejnené v casopise Slovak Journal of Health Sciences ISSN 1338-161X.

 

Dokument na stiahnutie a viacej informácií: TREND2020

Adresa:


Residence hotel
Donovaly 198
976 39 Donovaly
Slovakia

Kontaktná osoba:

Mgr.Martina Mako
+421 903 608 790
martina.mako@progress.eu.sk
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť