Menu

Kongresy a podujatia DetailNEURORÁDIOLOGICKÝ DEŇ – WEBINÁR

Termín: 08.04.2021 - 08.04.2021

Miesto konania: Online, , ,

Garant: Sekcia neurorádiológie SRS


Slovenská rádiologická spoločnosť – sekcia neurorádiológie

Vás pozývajú

na online webinár „ Neurorádiologický deň „

Termín: štvrtok 8. apríl 2021,  o 16:00 hod spustenie Live streamu.  
Téma:  Cievne malformácie CNS pomaloprietokové (kavernóm, DVA, kapilárna teleangiektázia) - diagnostika a liečba.
Odborný garant: MUDr. Michaela Jezberová

Informácie on-line a registrácia
REGISTRÁCIA MOŽNÁ ON-LINE NA www.neuroradiologia.sk, , www.progress.eu.sk
KONIEC REGISTRÁCIE 8. 4. 2021

Kontaktná osoba:

Gabriela Šujanová
Progress Ca , s.r.o., Krivá 18, Košice
gabriela.sujanova@progress.eu.sk
+421 918 622 533

Počet kreditov:

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia a sledovanie prenosu v plnom rozsahu. Akreditácia je platná len pre lekárov.

Záznam z Live streamu bude na stránke umiestnený 2 mesiace.

Adresa:


Online
Kontaktná osoba:

Bc. Soňa Liptáková
Tel.: +421 33 5938 908
info@slovakradiology.sk
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť