Menu

Kongresy a podujatia DetailŠkola rádiológie II - Základy rádiológie

Termín: 18.09.2020 - 18.09.2020

Miesto konania: Univerzitná nemocnica svätého Michala, Cintorínska 12, 811 08 Bratislava, SR

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


POZOR

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v Bratislave nie je možné realizovať Školu rádiológie I a II prezenčnou formou a preto budú oba kurzy pre registrovaných účastníkov realizované online formou.

Škola rádiológie II -     Základy rádiológie

Dátum:

18.9.2020    8:30-18:00

Vzdelávací kurz určený najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológia ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológia.

Termín prihlásenia najneskôr v nedeľu 13.9. o 23:59.

Miesto konania:

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, Bratislava
Seminárna miestnosť 2. poschodie
Adresa: Cintorínska, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Staré Mesto 811 08, Bratislava

Kontaktná osoba:

Bc. Soňa Liptáková
Tel.: +421 33 5938 908
Email: info@slovakradiology.sk

Počet kreditov:

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Poplatok:

Členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti 20 Euro
Nečlenovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti 40 Euro

Bankové spojenie: IBAN SK23 3100 0000 0040 4006 1308
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

V cene je občerstvenie v priebehu podujatia. Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje sám.

Kapacita kurzu:

50 miest


Predbežný Program

Na stiahnutie:  Škola rádiológie II Základy rádiológie.pdf

Adresa:


Univerzitná nemocnica svätého Michala
Cintorínska 12
811 08 Bratislava
SR

Kontaktná osoba:

Bc. Soňa Liptáková
+421 33 5938 908
info@slovakradiology.sk
(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky