Menu

Kongresy a podujatia DetailŠkola rádiológie II - Základy rádiológie

Termín: 21.10.2022 - 21.10.2022

Miesto konania: Online, , ,

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


Škola rádiológie II -     Základy rádiológie

Dátum:

21.10.2020    8:30-18:00

Vzdelávací kurz určený najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológia ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológia.

Termín prihlásenia najneskôr v nedeľu 16.10. o 23:59.

Kontaktná osoba:

Bc. Soňa Liptáková
Tel.: +421 33 5938 908
Email: info@slovakradiology.sk

Počet kreditov:

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Poplatok:

Členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti 20 Euro
Nečlenovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti 40 Euro

Bankové spojenie: IBAN SK23 3100 0000 0040 4006 1308
Variabilný symbol: 22-1155/045
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

V cene je vytlačený študijný materiál z prednášok na kurze pre účastníkov kurzu.

Kapacita kurzu:

100 miest

Adresa:


Online
Kontaktná osoba:

Bc. Soňa Liptáková
Tel.: +421 33 5938 908
info@slovakradiology.sk
Pre registráciu je potrebné byť prihlásený. Login | Registrácia
(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky