Menu

Kongresy a podujatia DetailŠkola rádiológie IV - Urgentná rádiológia

Termín: 16.02.2023 - 16.02.2023

Miesto konania: Online, , ,

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


Vzdelávací kurz určený najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológia ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológia.

Email s prístupovým linkom na online kurz bude registrovaným účastníkom odoslaný deň pred podujatím.

Počet kreditov:

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Poplatok:

Členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti 20 Euro
Nečlenovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti 40 Euro

Bankové spojenie: IBAN SK23 3100 0000 0040 4006 1308
 Variabilný symbol:  231131045
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

V cene je vytlačený študijný materiál z prednášok na kurze pre účastníkov kurzu.

Kapacita kurzu:

100 miest

Registrácia je ukončená z dôvodu naplnenia kapacity kurzu.


Program

Na stiahnutie: Program Škola rádiológie IV

 

Adresa:


Online
Kontaktná osoba:

Bc. Soňa Liptáková
Tel.: +421 33 5938 908
info@slovakradiology.sk
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky