Menu

Kongresy a podujatia DetailŠkola rádiológie VII - Kardiovaskulárna rádiológia

Termín: 25.09.2023 - 25.09.2023

Miesto konania: Online, , ,

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


Vzdelávací kurz určený najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológia ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológia.

Termín prihlásenia najneskôr do 20.9.2023.

Počet kreditov:

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Poplatok:

Členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti 20 Euro do 20.9.2023
Nečlenovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti 40 Euro do 20.9.2023

Bankové spojenie: IBAN SK23 3100 0000 0040 4006 1308
Variabilný symbol: 231372045
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

V cene je vytlačený študijný materiál z prednášok na kurze pre účastníkov kurzu.

Kapacita kurzu

100


Program

Na stiahnutie:: Škola rádiológie VII

 

Adresa:


Online
Kontaktná osoba:

Bc. Soňa Liptáková
Tel.: +421 33 5938 908
info@slovakradiology.sk
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky