Menu

Kongresy a podujatia DetailŠkola rádiológie IX - Neurorádiológia

Termín: 20.11.2023 - 20.11.2023

Forma: Online

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


Vzdelávací kurz určený najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológia ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológia.

Termín prihlásenia najneskôr do 16.11.2023.

Počet kreditov:

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Poplatok:

Členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti 20 Euro do 16.11.2023
Nečlenovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti 40 Euro do 16.11.2023

Bankové spojenie: IBAN SK23 3100 0000 0040 4006 1308
Variabilný symbol: 231374045
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

V cene je vytlačený študijný materiál z prednášok na kurze pre účastníkov kurzu.

Kapacita kurzu:

100 miest


Program

Pripravujeme...

Pre registráciu je potrebné byť prihlásený. Login | Registrácia
(c)2019 - 2023 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky