Menu

Kongresy a podujatia DetailTuberkulóza - tematický webinár Sekcie hrudnej rádiológie SRS.

Termín: 14.12.2021 - 14.12.2021

Miesto konania: Online, , ,

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


Cieľové publikum:

Vzdelávací kurz určený najmä pre lekárov so záujmom o hrudnú rádiológiu, ako aj lekárov so záujmom o medziodborový prehľad v téme pľúcnej tuberkulózy.

Termín prihlásenia najneskôr do 13.12.2021.

Termín podujatia: 14.12.2021 o 17:00hod.

Počet kreditov: 2,5 CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Poplatok:

Bezplatná účasť.

Kapacita kurzu:

100 miest


Program

17:00-17:10 Privítanie a úvod

17:10-17:25 Tuberkulóza, stále aktuálny problém – 15 min
Doc. MUDr Ivan Solovič, Csc. NUTPCHaHCH Vyšné Hágy

17:25-17:40 Tuberklóza u detí – 15 min
MUDr. Ferenc Peter, PhD.
NUDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

17:40-17:55 Rádiologický obraz tuberkulózy u detí - 15min
MUD Zuzana Vasilová
NUDTARCH, n.o Dolný Smokovec, Nemocnica Poprad a.s.

17:55-18:10  TBC pľúc dospelých v rádiologickom obraze – 15min
MUDr. Terézia Vrabeľová
NUTPCHaHCH Vyšné Hágy

 18:10-18:25 Mimopľúcna tuberkulóza – 15 min
Doc. MUDr Ivan Solovič, Csc. NUTPCHaHCH Vyšné Hágy

18:25-18:40 Multirezistentná tuberkulóza. Tuberkulóza tuberkulóza z pohľadu hrudného chirurga – 15 min
MUDr. Adrian Garchar, NUTPCHaHCH Vyšné Hágy

18:40-19:10 Kazuistiky z pracoviska s interaktívnym hlasovaním –  „Čo nemocnica dala.“ - 30 min
MUDr.Brigita Javorská, MUDr. Terézia Vrabeľová

19:10-19:30 Diskusia a záver

Miesto konania

Online

Adresa:


Online
Kontaktná osoba:

Bc. Soňa Liptáková
Tel.: +421 33 5938 908
info@slovakradiology.sk
(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky