Menu

Kongresy a podujatia DetailŠkola rádiológie XI - Muskuloskeletálna rádiológia

Termín: 12.02.2024 - 12.02.2024

Miesto konania: Onkologický ústav sv. Alžbety - Kolárska, Kolárska 12, 811 06 Bratislava, Slovensko

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


Vzdelávací kurz určený najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológia ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológia.

Termín prihlásenia najneskôr do 4.2.2024.

Počet kreditov:

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Účasť na školení:

PROSÍM venujte pozornosť pri voľbe prihlásenia. Zvoľte v záložke registrácia či sa zúčastníte PREZENČNE alebo ONLINE.
Online účastníkom bude zaslaný link. 

Poplatok:

Členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti 40 Euro
Nečlenovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti 80 Euro

Bankové spojenie: IBAN SK23 3100 0000 0040 4006 1308
Variabilný symbol:  241116045
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

Úhrada do 8.2.2024

V cene je vytlačený študijný materiál z prednášok na kurze pre účastníkov kurzu a občerstvenie počas kurzu.

Kapacita kurzu:

100 miest

 


Program

Program Škola rádiológie XI

Adresa:


Onkologický ústav sv. Alžbety - Kolárska
Kolárska 12
811 06 Bratislava
Slovensko

Kontaktná osoba:

Bc. Soňa Liptáková
+421 33 5938 908
info@slovakradiology.sk
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky