Menu

Kongresy a podujatia DetailSIRS 2022 - Sympózium intervenčnej rádiológie Slovenska

Termín: 09.06.2022 - 10.06.2022

Miesto konania: HOTEL GRAND**** JASNÁ, Demänovská Dolina 71, Demänovská Dolina,

Garant: Sekcia intervenčnej rádiológie SRS (SIRS)


2. Garant: Slovenská rádiologická spoločnosť

Hlavné témy podujatia

Neurointervencie 
Dialyzačné prístupy
Diabetická noha
Ochorenia aorty
Intervenčná rádiológia v hepatológii 
Intervenčná a diagnostická onkorádiológia
Umelá inteligencia
CT/MR/DSA/MMG technológie
Radiačná ochrana na rádiologických pracoviskách
Sesterská starostlivosť na pracoviskách intervenčnej rádiológie Váriá

Organizačný výbor

MUDr. Michal Žilinčan, MPH
MUDr. Stanislav Okapec 
Doc. MUDr. Kamil Zeleňák,Ph.D., FCIRSE, EBNI  
Doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR
MUDr. Ivan Uhrin
MUDr. Magdaléna Mižičková, PhD.
MUDr. Ladislav Badík
MUDr. Ľudovít Chalányi
MUDr. Zdeněk Opravil
MUDr. Filip Danček
Bc. Ľubica Kandrová
Bc. Ján Greschner

Organizačný sekretariát

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, Gabriela Šujanová mobil: +421 918 622 533
e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk, www.progress.eu.sk

Rokovacie jazyky

slovenčina, angličtina (bez simultánneho tlmočenia)

Registrácia, prihlásenie sa na účasť

online: www.sirs2022.sk
Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Kontakt: Gabriela Šujanová, mobil: +421 918 622 533
e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk, www.progress.eu.sk

Kongresový poplatok

Lekár, rádiol.technik, sestra nečlen SKSaPA do 20. 4. 2022 40,- € na mieste 50,- €
Sestra člen SKSaPA do 20. 4. 2022 20,- € na mieste 30,- €
Aktívny účastník neplatí kongresový poplatok.
Kongresový poplatok zahŕňa kongresové materiály, potvrdenie o účasti.
Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webovej stránky www.sirs2022.sk vám bude
e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky.
Kongresový poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške
pred začiatkom podujatia bankovým prevodom, ako variabilný symbol použite číslo faktúry.

Pokyny pre prednášajúcich

dĺžka prednášky 15 min.
Prezentačná technika: multimediálny projektor. Prednášajúci odovzdá svoju prednášku najneskôr  15 minút pred začiatkom prednáškového bloku pri stolíku technika.
Pokyny pre prípravu abstraktov

Pokyny pre prípravu abstraktov

Termín zaslania abstraktov najneskôr do 20. 4. 2022 na adresu info@slovakradiology.sk, v max. dlžke 250 slov. Abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4.
Prosíme uviesť mená prednášajúcich, spoluautorov, názov prednášky, pracovisko. Abstrakty budú uverejnené v časopise Slovenská rádiológia.

Ubytovanie

Zabezpečuje Progress CA, s.r.o.
Rezervácia ubytovania do 30. 4. 2022 online: www.sirs2022.sk, www.progress.eu.sk Hotel Grand Jasná: od 98,- €/single od 120,- €/double
Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane DPH a raňajok. Mestský poplatok vo výške 1,- € os./noc nie je v cene zahrnutý. Ubytovanie je možné si objednať online alebo emailom na gabriela.sujanova@progress.eu.sk.
Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie. Zmeny v ubytovaní podliehajú storno poplatkom.

 

 


Program

Program PDF: Program SIRS 2022

Adresa:


HOTEL GRAND**** JASNÁ
Demänovská Dolina 71
Demänovská Dolina


Kontaktná osoba:

Gabriela Šujanová
+421 918 622 533
gabriela.sujanova@progress.eu.sk
(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky