Menu

Kongresy a podujatia DetailÚvod do MSK Ultrasonografie I.

Termín: 14.10.2022 - 15.10.2022

Miesto konania: Hotel Termál, Vyhne 249, 966 02 Vyhne, Slovensko

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


ORGANIZÁTOR

Slovenská rádiologická spoločnosť
Sekcia Muskuloskeletálnej rádiológie
Spoločnosť ambulantných ortopédov

KOORDINÁTOR PROGRAMU

MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice,
Bc. Ivana Čižmárová
mobil: +421 905 674 562
e-mail: ivana.cizmarova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

HLAVNÉ TÉMY

Výhody a nevýhody USG MSK diagnosticky,
Základné anatomické oblasti a indikácie k MSK USG diagnostike( názorné ukážky),
Úvod do injekčných techník pod USG kontrolov

ODBORNÝ PROGRAM

14.10.2022 14:00 – 19:00

Program podujatia: Úvod do MSK ultrasonografie 2022

Termín a miesto konania:

14.10. – 15.10. 2022   ZMENA !  Hodruša Hámre penzión Banský dom

REGISTRÁCIA

www.msksono.sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok: 30 €
Počet miest je obmedzený.

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.msksono.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky. Kongresový poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom, ako variabilný symbol použite číslo faktúry. Kongresový poplatok zahŕňa potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný.

KREDITY ARS CME

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

UBYTOVANIE:

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v dvojposteľových izbách. Objednaním ubytovania súhlasíte, že môžete byť ubytovaný v dvojposteľovej izbe s inou osobou. Počet miest je limitovaný.

Adresa:


Hotel Termál
Vyhne 249
966 02 Vyhne
Slovensko

Kontaktná osoba:

Bc. Ivana Čižmárová
+421 905 674 562
ivana.cizmarova@progress.eu.sk
(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky