Menu

Kongresy a podujatia DetailChyby a omyly v mamodiagnostike

Termín: 08.12.2023 - 08.12.2023

Miesto konania: Aula Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská ul. 2, Trenčín, Slovakia

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


Sekcia mamárnej diagnostiky  Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS

Rádiologická klinika s.r.o. Trenčín

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

S podporou firmy GE HealthCare  

 

Vás pozývajú na  pracovnú konferenciu mamodiagnostikov

s témou prezentácií vlastných chýb a omylov

 

Základké témy :

Zriedkavé patologické nálezy. Nové diagnostické možnosti v MG. Umelá inteligencia Skríning - Intervalové karcinómy. 2D a 3D mamografia. okalcifikácie. Varia

 

Termín konferencie : PIATOK  8.12.2023,  8.00 – 18.00 hod

Miesto konania : Aula Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská ul. 2, Trenčín

 

Odborná garancia:

MUDr. Dana Houserková , PhD.Olomouc

MUDr. Lucia Veverková, PhD., Olomouc

Prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD., Bratislava

Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH, mim. Prof, Trenčín

 

Informácie a kontakt :

Doc. MUDr. Jana Slobodníková , CSc., MPH, mim. Prof. (jana.slobodnikova@tnuni.sk,  heslo – chyby a omyly),
Mgr. Jana Černická (cernickajanka86@gmail.com)

 

Prihláška

Chyby a omyly prihláška

 

Odborný program:

Program na stiahnutie

 

Prihlášky : do  10.11.2023 – aktívna účasť
                   do  05.12.2023 – pasívna účasť

Registrácia na mieste je možná

 

Konferenčný poplatok – 40 €  pre všetkých (aj aktívnych účastníkov) – splatný v deň konferencie

Občerstvenie na mieste akcie zabezpečené

 

Certifikát : 8 CME kreditov

Tešíme sa na stretnutie s Vami a dúfame , že naše vlastné chyby a omyly nás všetkých poučia a budú prínosom do ďalšej práce .......  

 

 

Adresa:


Aula Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská ul. 2
Trenčín
Slovakia

Kontaktná osoba:

Doc. MUDr. Jana Slobodníková , CSc., MPH, mim. Prof.

jana.slobodnikova@tnuni.sk
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky