Menu

Kongresy a podujatia DetailMamotrendy

Termín: 04.06.2020 - 05.06.2020

Miesto konania: Hotel Magnólia, Nálepkova, 921 01 Piešťany,

Garant: Slovenská Rádiologická spoločnosť


Rádiologická klinika, s.r.o. ,  GUTTA Slovakia, s.r.o.
a
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva
Sekcia mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS   a zástupcovia
Českej a Bulharskej rádiologickej spoločnosti

organizujú

XVI. Medzinárodnú vedeckú konferenciu 

MAMMOTREN-D´2020

pod záštitou

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Piešťany, 4.-5. jún 2020,  Hotel Magnolia 


Registrácia a program

Na stiahnutie:  


Kontakt:

mamotrendy@gmail.com, tel .č.: 0917 313 314, 0917 313 323

Adresa:


Hotel Magnólia
Nálepkova
921 01 Piešťany


Kontaktná osoba:
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť