Menu

Kongresy a podujatia DetailMamotrendy 2021

Termín: 11.06.2021 - 11.06.2021

Miesto konania: Hotel PANORAMA , Nádražná 10, 914 51 Trenčianské Teplice, Slovakia

Garant: Sekcia mammárnej diagnostiky SRS


Sekcia mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS  , GUTTA Slovakia s.r.o.          
Zástupcovia Českej a Bulharskej rádiologickej spoločnosti
Rádiologická klinika, s.r.o.   
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva

organizujú

XVI. Medzinárodnú vedeckú konferenciu 

MAMMOTREN-D´2021

Trenčianske Teplice, 11.6.2021             

hotel PANORAMA

                                                                                    

Vedecký a organizačný výbor konferencie

Predseda:    Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH, mim. prof.
Členovia:     Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
                     Prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MBA

MUDr. Stela Ivanová, PhD.
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH
PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
Mgr. Jana Černická

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Podľa  aktuálnej situácie  s ochorením COVID 19 je možná aj aktualizácia prezenčnej formy konferencie na hybridnú - on line

V prípade prezenčnej formy konferencie budú dodržané prísne epidemiologické opatrenia.

 

Miesto konania konferencie:

hotel PANORAMA, Trenčianske Teplice

Dátum konania konferencie:  piatok 11. jún 2021

Začiatok konferencie:  11. jún 2021 o 8.30 hod.

 

Hlavné témy konferencie:

Screening karcinómu prsníka,  COVID 19 a mamografia, SEBI, Novinky v mamodiagnostike, tomosyntéza, kontrastná mamografia v praxi, Varia.

Oficiálny jazyk konferencie: slovenský, český, anglický

Konferencia je zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účastníci konferencie dostanú   osvedčenie o účasti.    

Formy prezentácie:

prednáška

Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo na výber príspevkov.

Vyžiadané prednášky:

Prof.  MUDr. Jan Daneš, CSc., Praha, ČR

Prof. MUDr. Milan Totev, PhD, Sofia, Bulharsko

Prim. MUDr. Dana Houserková, PhD, Olomouc, ČR

Prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.,  OÚSA, Bratislava

Prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD, MBA, OÚSA, Bratislava

Publikačný výstup:

Príspevky budú publikované v  zborníku vedeckých prác z konferencie, ktorý dostanú účastníci pri registrácii.

Aktívnym účastníkom ponúkame taktiež možnosť publikovania vedeckých prác in extenso v časopise Zdravotnícke listy.

Pokyny pre písanie štruktúrovaných abstraktov v programe MS Word:

Formátovanie strany: ľavý okraj 3 cm, ostatné 2,5 cm

Písmo: Times New Roman (12 boldov)

Názov príspevku – vycentrovať, vynechať riadok

Autor/spoluautori – bez titulov, skratka krstného mena, priezvisko, plné znenie pracoviska autora aj všetkých spoluautorov

Kľúčové slová: max 5

Abstrakt: v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku

Maximálny počet slov: 500

Pri písaní príspevkov do recenzovaného zborníka a recenzovaného vedeckého časopisu Zdravotnícke listy sa treba riadiť pokynmi, ktoré sú dostupné na: https://zl.tnuni.sk/index.php?id=19

Prihlášky na aktívnu účasť:

  • e-mailom do 25.5.2021
  • abstrakty príspevkov do 25.5.2021

Prihlášky na pasívnu účasť:

  • e-mailom do 8.6.2021

Kontakt: www.slovakradiology.sk,  (mamotrendy@gmail.com)

tel. č.:  0917 313 314, 0917 313 323

Začiatok  konferencie:    piatok  11.6.2021 o 8.30 hod.

Ukončenie konferencie: piatok  11.6.2021 o 17.00 hod.

Registrácia :

Piatok  11.6.2021: 7.30 – 10:00 hod. hotel Panorama, Trenčianske Teplice, konferenčné priestory

Konferenčný poplatok :

Bez ubytovanie – kongresový poplatok na 1 deň – 30 €                                 

V cene  je občerstvenie počas prestávok, obed, kongresové materiály,  zborník abstraktov.

Poplatok je možné uhradiť v hotovosti na mieste.

Prihlásenie elektronicky je ale nevyhnutné vzhľadom k rezervácii priestorov, zabezpečenia obedu a občerstvenia maximálne v termíne do 6. júna 2021.

Žiadame účastníkov konferencie o predloženie dokladu o očkovaní  proti COVID-19, PCR testu, nie staršieho ako 72 hod., antigénového testu nie starším ako 24 hod

Rámcový program konferencie :

Piatok 11.6.2021

8.00 - 8.30 hod.                Zahájenie konferencie

9.00 - 10.00 hod.              Skríning onkologických ochorení na Slovensku

10.00 - 12.00 hod.            Vyžiadané prednášky

12.00 – 12.30 hod.          Obed                        

12.30 - 16.30 hod.           COVID 19 a skríning, COVID 19, Varia,

ELASTOGRAFIA, BIOPSIE, Tomosyntéza,  

17.00 hod.                          Ukončenie konferencie


Registrácia a program

Na stiahnutie:  Mammotrendy 2021 Pozvánka


Kontakt:

mamotrendy@gmail.com, tel .č.: 0917 313 314, 0917 313 323

Adresa:


Hotel PANORAMA
Nádražná 10
914 51 Trenčianské Teplice
Slovakia

Kontaktná osoba:

0917 313 314
0917 313 323
mamotrendy@gmail.com
Pre registráciu je potrebné byť prihlásený. Login | Registrácia
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť