Menu

Kongresy a podujatia DetailMamotrend 2022

Termín: 23.06.2022 - 24.06.2022

Miesto konania: Hotel PANORAMA , Nádražná 10, 914 51 Trenčianské Teplice, Slovakia

Garant: Sekcia mamárnej diagnostiky SRS (SEBI)


Slovenská rádiologická spoločnosť – Sekcia mamárnej diagnostiky
Section of the breast imaging – SEBI

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

MAMMO-TREND ´2022

Termín: 
štvrtok 23. jún - piatok 24. jún 2022            

Miesto: 
Trenčianske Teplice,   hotel Panorama

Téma
Mammografický skríning na Slovensku.  Vplyv  genetických faktorov  a hormónov na vznik karcinóm prsníka, Umelá inteligencia  v mamodiagnostike.

Odborný garant:
Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH, mim. Prof.

2. Garant:
Slovenská rádiologická spoločnosť

Informácie on-line a registrácia:
REGISTRÁCIA MOŽNÁ i ON-LINE NA www.slovakradiology.sk
KONIEC REGISTRÁCIE 20.6. 2022

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Černická, cernickajanka86@gmail.com, tel. č. 0917313314      
Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., mamotrend@gmail.com , tel. č. 0917313323

Počet kreditov: 12

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia, účasť a pri event. hybridnej forme sledovanie prenosu v plnom rozsahu. Akreditácia je platná pre lekárov a rádiologických technikov

Program

Program Mammotrendy 2022

 

Adresa:


Hotel PANORAMA
Nádražná 10
914 51 Trenčianské Teplice
Slovakia

Kontaktná osoba:

0917 313 314
0917 313 323
mamotrendy@gmail.com
Pre registráciu je potrebné byť prihlásený. Login | Registrácia
(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky