Menu

Kongresy a podujatia DetailXII. CHYBY a OMYLY V MAMODIAGNOSTIKE

Termín: 06.12.2019 - 06.12.2019

Miesto konania: Aula Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská ul. 2, Trenčín, Slovakia

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


XII. CHYBY  a OMYLY  V MAMODIAGNOSTIKE

Sekcia mamárnej diagnostiky  Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS

Rádiologická klinika s.r.o. Trenčín

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v spolupráci s firmou SIEMENS

Vás pozývajú na pracovnú konferenciu mamodiagnostikov s témou prezentácií
vlastných chýb a omylov

Termín konferencie: PIATOK  6.12.2019,  8.00 – 17.00 hod.

Miesto konania: Aula Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská ul. 2, Trenčín

Odborná garancia: prof. MUDr. J. Daneš, CSc., Praha

MUDr. D. Houserková, PhD., Olomouc

doc. MUDr. V. Lehotská, PhD., Bratislava

doc. MUDr. J. Slobodníková, CSc., Trenčín

 

Informácie a kontakt :

Doc. MUDr. Jana Slobodníková , CSc., h.Prof,

 jana.slobodnikova@tnuni.sk,  heslo – chyby a omyly , PhDr. Katarína Kašlíková

katarina.kaslikova@tnuni.sk

Prihlášky: do  30.11.2019 – aktívna účasť

do  05.12.2019 – pasívna účasť, aj na mieste

Konferenčný poplatok – 25 €  pre všetkých (aj aktívnych účastníkov) – splatný v deň konferencie (platba na mieste)

Občerstvenie a obed na mieste akcie zabezpečené

Certifikát: 8 CME kreditov

Tešíme sa na stretnutie s Vami a dúfame, že naše vlastné chyby a omyly nás všetkých poučia a budú prínosom do ďalšej práce 


PrihlÁŠKA

Prihláška: Chyby a omyly XII prihlaska


Program

Program: Chyby a omyly XII program

Adresa:


Aula Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská ul. 2
Trenčín
Slovakia

Kontaktná osoba:

Doc. MUDr. Jana Slobodníková , CSc., h.Prof,

jana.slobodnikova@tnuni.sk
(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky