Menu

Kongresy a podujatia DetailXIII. CHYBY a OMYLY V MAMODIAGNOSTIKE

Termín: 04.12.2020 - 04.12.2020

Miesto konania: Aula Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská ul. 2, Trenčín, Slovakia

Garant: Slovenská Rádiologická spoločnosť


XIII. CHYBY  a OMYLY  V MAMODIAGNOSTIKE

Sekcia mamárnej diagnostiky  Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS

Rádiologická klinika s.r.o. Trenčín

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v spolupráci s firmou SIEMENS

Vás pozývajú na pracovnú konferenciu mamodiagnostikov s témou prezentácií
vlastných chýb a omylov.

Adresa:


Aula Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská ul. 2
Trenčín
Slovakia

Kontaktná osoba:

Doc. MUDr. Jana Slobodníková , CSc., h.Prof,

jana.slobodnikova@tnuni.sk
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť