Menu

Kongresy a podujatia DetailChyby a omyly v mamológii

Termín: 09.12.2022 - 09.12.2022

Miesto konania: Aula Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská ul. 2, Trenčín, Slovakia

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


Sekcia mamárnej diagnostiky  Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS

Rádiologická klinika s.r.o. Trenčín

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v spolupráci s firmou Nimotech, s.r.o. - ultrazvuky Samsung

Vás pozývajú na  pracovnú konferenciu mamodiagnostikov s témou prezentácií vlastných chýb a omylov

Termín konferencie : PIATOK  9.12.2022,  8.00 – 17.00 hod

Miesto konania : Aula Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská ul. 2, Trenčín

Odborná garancia:

MUDr. Dana Houserková, PhD., Olomouc

Prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD., Bratislava

Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH, mim. Prof, Trenčín

Informácie a kontakt :

Doc. MUDr. Jana Slobodníková , CSc., MPH

(jana.slobodnikova@tnuni.sk,  heslo – chyby a omyly), Mgr. Jana Černická (cernickajanka86@gmail.com)

 

Prihláška

link :  https://docs.google.com/forms/d/1e5TDHIiyryI1EeSQ0NpcLsEJWsw_6WPHY7PxKI8Ybf8/edit?chromeless=1

Prihlášky : do  30.11.2022 – aktívna účasť

                   do  05.12.2022 – pasívna účasť

Registrácia na mieste je možná

Konferenčný poplatok – 35 €  pre všetkých (aj aktívnych účastníkov) – splatný v deň konferencie

Občerstvenie na mieste akcie zabezpečené

Certifikát : 8 CME kreditov

Tešíme sa na stretnutie s Vami a dúfame , že naše vlastné chyby a omyly nás všetkých poučia a budú prínosom do ďalšej práce

 

Program:

Program XIII Chyby a omyly v mamodiagnostike

Adresa:


Aula Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská ul. 2
Trenčín
Slovakia

Kontaktná osoba:

Doc. MUDr. Jana Slobodníková , CSc., h.Prof,

jana.slobodnikova@tnuni.sk
(c)2019 - 2022 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky