Menu

Kongresy a podujatia DetailXLII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES (SRK)

Termín: 24.06.2021 - 25.06.2021

Miesto konania: Holiday Inn, , Trnava,

Garant: Slovenská Rádiologická spoločnosť


Usporiadateľ: Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS)

Dátum: 24. – 25. jún 2021

Miesto konania: Holiday Inn, Trnava;

v prípade nemožnosti on site konania pre epidemiologickú situáciu v súvislosti COVID-19 online formou alebo kombinovanou formou

Aktívna a pasívna účasť

online: www.slovenskyradiologickykongres.sk

Abstrakty

Abstrakty posielať e-mailom na adresu: info@slovakradiology.sk
Termín pre zaslanie abstraktov: najneskoršie do 23. 5. 2021

Hlavné témy

Abdominálna rádiológia, Muskuloskeletálna rádiológia, Intervenčná rádiológia, Hrudná rádiológia, Kardiologické zobrazovanie, Neurorádiológia, Skleróza multiplex, Mamárna diagnostika, Umelá inteligencia v rádiológii, COVID-19

Kredity ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Registrácia na kongres

Registrovať tu

Kontaktná osoba:

Gabriela Šujanová
Progress CA, s.r.o, Krivá 18, Košice
gabriela.sujanova@progress.eu.sk
0918 622 533

Poplatok:

 

Do 23.5.2021

Od 24.5.2021

Atestovaný rádiológ

Člen SRS      2 dni

120,- EUR

170,- EUR

Atestovaný rádiológ

Člen SRS      1 deň

70,- EUR

90,- EUR

Atestovaný rádiológ

Nečlen SRS  2 dni

150,- EUR

200,- EUR

Atestovaný rádiológ

Nečlen SRS  1 deň

90,- EUR

110,- EUR

Lekár v špecializačnej príprave v rádiológii

Člen SRS 2 dni

60,- EUR

90,- EUR

Lekár v špecializačnej príprave v rádiológii

Člen SRS 1 deň

40,- EUR

60,- EUR

Lekár v špecializačnej príprave v rádiológii

Nečlen SRS 2 dni

80,- EUR

110,- EUR

Prvý autor prednášky

zadarmo

zadarmo

Študent

zadarmo

zadarmo

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.slovenskyradiologickykongres.sk  vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky. Kongresový poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom, ako variabilný symbol použite číslo faktúry.

Kongresový poplatok zahŕňa potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný.

Predbežný Program

Štvrtok 24.6.2021

8:30 – 10:00 Sála 1. Blok Sekcie magnetickej rezonancie pri skleróze multiplex (MRSM)

8:30 – 10:00 Sála 2. Blok Rádiologická technika I.

10:00 – 10:30 Prestávka

10:30 – 12:00 Sála 1. Blok Sekcie abdominálneho zobrazovania (SAZ)

10:30 – 12:00 Sála 2. Blok COVID-19 a rádiológia

12:00-12:30 Prestávka

12:30 - 13:30 Sála 1. Obedové sympóziá (firmy)

13:30 - 14:00 Prestávka

14:00 – 14:30 Sála 1. Slávnostné otvorenie kongresu

14:30 – 15:00 Sála 2. Členská schôdza Slovenskej rádiologickej spoločnosti (SRS)

15:00 - 15:30 Prestávka

15:30 – 17:00 Sála 1. Blok Sekcie intervenčnej rádiológie (SIRS) 

15:30 – 17:00 Sála 2. Blok Sekcie muskuloskeletálnej rádiológie

17:00 - 17:30 Prestávka

17:30 – 18:30 Quo vadis rádiológia na Slovensku (zástupcovia MZ SR, poisťovne, SRS ...)

 

Piatok 25.6.2021

8:30 – 10:00 Sála 1. Blok Sekcie neurorádiológie

8:30 – 10:00 Sála 2. Blok Sekcie mladých rádiológov

10:00 – 10:30 Prestávka

10:30 – 12:00 Sála 1.  Blok Českej rádiologickej spoločnosti

10:30 – 12:00 Sála 2. Blok Rádiologická technika II.

12:00-12:30 Prestávka

12:30 - 13:30 Sála 1. Obedové sympózium Umelá inteligencia v rádiológii

13:30 - 14:00 Prestávka

14:00 – 15:30 Sála 1. Blok Sekcie Sekcie kardio-rádiologického zobrazovania

14:30 – 15:30 Sála 2. Blok Sekcie hrudnej rádiológie

15:30-16:00 Prestávka

16:00 – 17:30 Sála 1. Blok Vedecké prezentácie

16:00 – 17:30 Sála 2. Blok Moja diplomová/špecializačná práca za 4 minúty

Na stiahnutie:

1. informácia ku kongresu

 

Adresa:


Holiday Inn

Trnava


Kontaktná osoba:

Gabriela Šujanová
0918 622 533
gabriela.sujanova@progress.eu.sk
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť