Menu

Kongresy a podujatia DetailXLII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES (SRK)

Termín: 24.06.2021 - 25.06.2021

Miesto konania: Holiday Inn, , Trnava,

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


Usporiadateľ: Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS)

Dátum: 24. – 25. jún 2021

Miesto konania: Holiday Inn, Trnava; prezenčná účasť a hybridná účasť

Aktívna a pasívna účasť

online: www.slovenskyradiologickykongres.sk

Abstrakty

Abstrakty posielať e-mailom na adresu: info@slovakradiology.sk
Termín pre zaslanie abstraktov: najneskoršie do 23. 5. 2021
Pokyny pre napísanie abstraktov:
Abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1, maximálne 300 slov. 
Abstrakty zo Slovenského rádiologického kongresu budú publikované v časopise Slovenská rádiológia.

Hlavné témy

Abdominálna rádiológia, Muskuloskeletálna rádiológia, Intervenčná rádiológia, Hrudná rádiológia, Kardiologické zobrazovanie, Neurorádiológia, Skleróza multiplex, Mamárna diagnostika, Umelá inteligencia v rádiológii, COVID-19

Kredity ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Registrácia na kongres

Registrovať tu

Kontaktná osoba:

Gabriela Šujanová
Progress CA, s.r.o, Krivá 18, Košice
gabriela.sujanova@progress.eu.sk
0918 622 533

Poplatok:

 

Do 23.5.2021

Od 24.5.2021

Atestovaný rádiológ

Člen SRS      2 dni

120,- EUR

170,- EUR

Atestovaný rádiológ

Člen SRS      1 deň

70,- EUR

90,- EUR

Atestovaný rádiológ

Nečlen SRS  2 dni

150,- EUR

200,- EUR

Atestovaný rádiológ

Nečlen SRS  1 deň

90,- EUR

110,- EUR

Lekár v špecializačnej príprave v rádiológii

Člen SRS 2 dni

60,- EUR

90,- EUR

Lekár v špecializačnej príprave v rádiológii

Člen SRS 1 deň

40,- EUR

60,- EUR

Lekár v špecializačnej príprave v rádiológii

Nečlen SRS 2 dni

80,- EUR

110,- EUR

Prvý autor prednášky

zadarmo

zadarmo

Študent

zadarmo

zadarmo

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.slovenskyradiologickykongres.sk  vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky. Kongresový poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom, ako variabilný symbol použite číslo faktúry.

Kongresový poplatok zahŕňa potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný.

 

Na stiahnutie

Informácie a program Slovenský rádiologický kongres 2021

 

Adresa:


Holiday Inn

Trnava


Kontaktná osoba:

Gabriela Šujanová
0918 622 533
gabriela.sujanova@progress.eu.sk
(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky