Menu

Kongresy a podujatia DetailSONOMAMODIAGNOSTIKA

Termín: 26.04.2019 od 18:00 - 27.04.2019 do 20:00

Miesto konania: Hotel PANORAMA , Nádražná 10, 914 51 Trenčianské Teplice, Slovakia

Garant: Slovenská Rádiologická spoločnosť


Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne

v spolupráci s

firmou MEDCONSULT s.r.o.,  GUTTA Slovakia s.r.o.,
SIEMENS s.r.o , BIP Slovakia , Phillips a WEGA
pod záštitou  SSUM , SEBI (SEMADI ) a Slovenskej rádiologickej spoločnosti  SLS

Vás pozývajú na VII postgraduálny kurz s prehľadovými prednáškami,
klinickými ukážkami a praktickým vykonávaním USG vyšetrení a intervencií pod USG kontrolou

VII SONOMAMODIAGNOSTIKA

ktoré sa uskutočnia v priestoroch hotela PANORAMA,
Trenčianské Teplice
v termíne 26.4. – 27.4. 2019


Program A INFORMÁCIE

Program PDF: Stiahnuť súbor


Registrácia

Registrácia: V piatok od 12.00 hod. len s platnou pozvánkou, ktorú zašleme spolu s podrobným časovým rozpisom programu prihláseným účastníkom cca 10 dní pred začiatkom kurzu

Poplatok za kurz sa platí priamo pri registrácii. Na  záver kurzu odovzdáme každému účastníkovi  potvrdenie o absolvovaní kurzu

 

Účastnícky poplatok 150,- € zahŕňa platbu za:

  • účasť na kurze a praktických vyšetreniach
  • ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
  • kompletnú stravu (piatok:  večera,  sobota: raňajky, obed),  v prestávkach občerstvenie
  • odborné  materiály  kurzu, prezentácie + certifikát (15 kred. CME)

Záväznú prihlášku k účasti zašlite na adresu: jana.jacova@danubia-snack.skjana.slobodnikova@tnuni.sk

V prihláške prosíme povinne uviesť:

* titul, meno a priezvisko
* poštovú aj e-mailovú adresu
* (prípadne aj telefonický kontakt)

 S kým chcete byť ubytovaní na izbe, v prípade obsadenia izby jednou osobou je cena   vyššia o 30 eur ( 180 eur )
bez ubytovania je poplatok kurzu : 110 eur

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc, 0917 313313, jana.slobodnikova@tnuni.sk
Mgr. Jana Jačová, 0917 313314, jana.jacova@danubia-snack.sk


Adresa:


Hotel PANORAMA
Nádražná 10
914 51 Trenčianské Teplice
Slovakia

Kontaktná osoba:

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc
0917 313313
jana.slobodnikova@tnuni.sk
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť