Menu

Kongresy a podujatia DetailSONOMAMODIAGNOSTIKA

Termín: 23.10.2020 - 24.10.2020

Miesto konania: Hotel PANORAMA , Nádražná 10, 914 51 Trenčianské Teplice, Slovakia

Garant: Slovenská Rádiologická spoločnosť


Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne

v spolupráci s

firmou MEDCONSULT s.r.o.,  GUTTA Slovakia s.r.o., SIEMENS s.r.o , WEGA,  BIP,  Aptum .......

pod záštitou Slovenskej rádiologickej spoločnosti  SLS a SEBI

Vás pozývajú na VIII postgraduálny víkendový kurz s prehľadovými prednáškami, klinickými ukážkami a praktickým vykonávaním USG vyšetrení a intervencií pod USG kontrolou

SONOMAMODIAGNOSTIKA

ktoré sa uskutočnia v priestoroch hotela PANORAMA,

Trenčianské Teplice

v termíne 17.4. – 18.4.2020

Štruktúra obsahu kurzu je obdobná  ako po   minulé roky, kedy sa kurz/ workshop konal v Trenčíne , posledné štyri roky  v Trenčianskych Tepliciach -  oba dni si účastníci vypočujú plánované  prednášky,  na ktoré každý deň nadväzuje praktický nácvik zručností intervencií pod kontrolou USG  v skupinách pod dohľadom lektora.

Počet účastníkov je limitovaný počtom maximálne  30 lekárov, daný počtom  USG prístrojov pre praktický výcvik.

Ak bude o kurz väčší záujem, ako sú kapacitné možnosti jedného kurzu, kurz sa môže opakovať v neskoršom termíne s tým istým obsahom.

Ak by ste mali vo svojom okolí kolegov, ktorí majú o podobné formy vzdelávania záujem a nevedia o nich, prosíme Vás, informujte ich o možnosti zúčastniť sa kurzov bez ohľadu na ich členstvo v SSUM či SRS..

Veríme, že Vám ponúkneme aktuálny odborný program s dôrazom na overenie Vašich poznatkov pri praktickom vyšetrovaní, zároveň budete mať možnosť vzájomného spoznávania sa, ako aj relaxácie v zaradeniach nového welness hotela PANORAMA a v prostredí kúpeľného mesta Trenčianskych Teplíc

MUDr. Jozef Beňačka, PhD. prezident SSUM
Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h.Prof, viceprezident SSUM, odborný garant kurzu

 

Miesto konania: hotel PANORAMA, Trenčianské Teplice

Termín:

Piatok       17.4. 2020                 14.00 –  19.30 hod

Sobota      18.4. 2020                   8.30  – 16.30 hod.

 

Registrácia: V piatok od 12.00 hod. len s platnou pozvánkou, ktorú zašleme spolu s podrobným časovým rozpisom a presným programom prihláseným účastníkom cca 10 dní pred začiatkom kurzu
Poplatok za kurz sa platí priamo pri registrácii.
Na  záver kurzu odovzdáme každému účastníkovi  potvrdenie o absolvovaní kurzu

Účastnícky poplatok / SSUM víkendové  kurzy /    185,- €    zahŕňa platbu za:

 • účasť na kurze a praktických vyšetreniach, ŠZM, prístup k USG prístrojom
 • ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
 • kompletnú stravu (piatok:  večera,  sobota: raňajky, obed),  v prestávkach občerstvenie
 • odborné  materiály  kurzu, prezentácie + certifikát (15 kred. CME)

 

Program  kurzu:

A: Prednášky (viď nižšie)

B: Praktické vyšetrovanie  modelov v skupinách pod dohľadom lektorov na USG

       prístrojoch s kompletným vybavením, biopsie, tenkoihlové, jadrové, vakuové   

       praktický  nácvik

C: Záverečná diskusia, test, vyhodnotenie

Záväznú prihlášku k účasti zašlite na adresu: cernickajanka86@gmail.com, jana.slobodnikova@tnuni.sk

V prihláške prosíme povinne uviesť:

 • titul, meno a priezvisko
 • poštovú aj e-mailovú adresu  (prípadne aj telefonický kontakt)
 • Požiadavky na ubytovanie  : 

   -   s kým chcete byť ubytovaní na dvojlôžkovej izbe  ( v cene )

   -   Jednolôžková izba                                 + 25  eur

   -   bez ubytovania                                       - 25  eur

Informácie:

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc, h. Prof.    0917 313 313,    jana.slobodnikova@tnuni.sk
Mgr. Jana Černická  0917 313314, cernickajanka86@gmail.com

VIII  kurz -  WORKSHOP   SONOMAMODIAGNOSTIKA

PROGRAM :

 • základy sonografického vyšetrenia prsníkov
 • základy anatómie, patológie a patologicko-anatomické jednotky v sono obraze
 • nastavenie a obsluha USG prístroja
 • intervencie  pod USG kontrolou
 • korelácie USG/MG/MR a histopatológie
 • pooperačné obrazy a diferenciálna diagnostika
 • centrálny komplex v USG obraze
 • zápaly a diferenciálna diagnostika
 • omyly a úskalia diagnostiky, interpretácie nálezov
 • praktické vyšetrovanie – modely , nácvik  biopsií – FNAB, CCB, spracovanie vzoriek, materiálu ......

Prednášajúci:  

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
MUDr. Mario Bôžik  
MUDr. Štefan Harčarufka, event, ďalší odborníci podľa možností
Ing. Michal Jurček, Ing. Pavol Sakal
Event. zástupcovia firiem – konkrétne o používaných produktoch
Počas workshopu        

 

Adresa:


Hotel PANORAMA
Nádražná 10
914 51 Trenčianské Teplice
Slovakia

Kontaktná osoba:

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc
0917 313313
jana.slobodnikova@tnuni.sk
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť