Menu

Nové štandardné a terapeutické postupy v rádiológii

Nové štandardné a terapeutické postupy v rádiológii sú v platnosti v nasledovných oblastiach -

Skríning karcinómu prsníka vo vysokorizikovej populácii žien, Skiagrafia a skiaskopia, Počítačová tomografia, Diagnostická mamografia, Skríningová mamografia.

Dostupné dokumenty:

Mamografia (diagnostická) Počítačová tomografia Skiaskopia a skiagrafia Skríningová mamografia Skríning karcinómu prsnika vo vysokorizikovej populácii žien
< Späť
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky