Menu

Radiology Training in Europe

Radiology Training in Europe - súčasné odporúčania EAR pre vzdelávanie v rádiológii

Časti smernice:
Predslov prezidenta EAR, prof. H. Ringertza MD, PhD 

1. Úloha rádiológa

2.Smernica pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (CME) EAR (European Association of Radiology) a rádiologickej sekcie UEMS (Union Européenne des Medicins Specialistes) 

3. Smernice pre prípravu v rádiologických pododboroch

4.  Základné znalosti pre špecializáciu vo všeobecnej rádiológii.

5. Požiadavky na výukové pracoviská všeobecnej rádiológie v Európe

6. Príloha k smerniciam EAR pre výučbu vo všeobecnej rádiológii. 

7.  Odporučenia pre tréningové programy v 2., 3., 4. a 5. roku prípravy.

8. Sylabus pre kurz ”Diagnostické zobrazovanie - fyzikálne a biologické aspekty” pre lekárov v príprave na špecializáciu v rádiológii

9. Pregraduálne vzdelávanie v rádiológii v Európe. Analýza súčasnej situácie a odporučenia pre vzdelávanie v rádiológii na lekárskych fakultách v Európe.

10. Radiačná ochrana v základnom vzdelávaní študentov medicíny.

Dostupné dokumenty:

Radiology Training in Europe Klinická rádiológia
< Späť
(c)2019 - 2023 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky