Menu

Sekcia magnetickej rezonancie pri skleróze multiplex

Sekcia magnetickej rezonancie pri skleróze multiplex  -  4536

Odborné zameranie sekcie:

  •   sprostredkovanie najnovších informácii o SM (sclerosis multiplex) so zameraním na diagnostiku, monitorovanie liečby a farmakovigilanciu prostredníctvom web stránky a vedeckých podujatí v rámci aktivít SRS so zreteľom využitia MR ( magnetickej rezonancie)
  •   sprostredkovanie vedeckých materiálov a informácii o uvedenej problematike
  •   sprostredkovanie prostriedkov hodnotenia MR, vrátanie najnovších možností AI ( umelej inteligencie,UI) v rádiologii pracoviskám  MR, ktoré sú napojené na centrá pre SM v SR

Tlačivo-Rozšírenie-členstva-SLS - záujemci sa môžu prihlásiť cez stránku SLS alevo vyplnením a podpísaním tlačiva v prílohe a zaslaním e- mailom alebo postou na uvedenú adresu 
(Pre vyplnenie budete potrebovať aj Zoznam odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý nájdete na konci dokumentu  Členská prihláška.)

Za prípravný výbor:
MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť