Menu

Výbor SMSM

Predseda:
MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
Dr. Magnet Kramáre, s.r.o.
Limbová 5, 833 05 Bratislava
Email:
slavo31@gmail.com

Podpredseda:
MUDr. Monika Daňová, PhD.
Pro Magnet s.r.o.
Hollého 14, 08001 Prešov
Email:
danova.mr@gmail.com

Vedecký sekretár:
MUDr. Terézia Hrubá
FNsP F.D.R. Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17
Email:
tez.hruba@gmail.com

Členovia výboru:
MUDr. Michaela Jezberová
Dr. Magnet Kramáre, s.r.o.
Limbová 5, 833 05 Bratislava
Email:
jezberova@icloud.com

MUDr. Martin Polakovič
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Email:
polakovic@gmail.com

Revízor sekcie:
MUDr. Lukáš Patrovič
JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.
Špitálska 588, 949 01 Nitra
Email:
lukas.patrovic@gmail.com

 

(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky