Menu

Členstvo a registrácia v sekcii 04540 - SMR

Vek maximálne do 35 rokov. Pre členstvo v sekcii mladých rádiológov je potrebné poslať prihlášku do SRS (SLS), ak nie ste členom/členkou SLS a SRS. Pre existujúcich členov SRS stačí vyplniť tlačivo pre rozšírenie členstva v sekcii mladých rádiológov 04540
(Pre vyplnenie budete potrebovať aj Zoznam odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý nájdete na konci dokumentu  Členská prihláška.)

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť