Menu

Výbor sekcie SNR na obdobie 2021-2025

Predsedkyňa:  
MUDr. Michaela Jezberová PhD.
Dr. Magnet Kramáre, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Email:
jezberova@icloud.com

Vedecký sekretár:        
MUDr. Martin Spurný
M.R. Institute s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica
Email:
spurny@rezonancia.sk

Členovia výboru:         
MUDr. Petra Klepancová
Rádiologická klinika LFUK, SZU UNB Kramáre, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Email:
petra.klepancova@gmail.com

MUDr. Maroš Rudnay PhD.
Oddelenie rádiodiagnostiky a obrazovacích metód, UNLP Košice, Rastislavova 43, 04001 Košice
Email:
maros.rudnay@gmail.com                                 

MUDr. Michal Kanianský
Rádiologická klinika FNsP F.D.Roosevelta, Námestie L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Email:
michal.kaniansky@gmail.com

Kontrolór sekcie:         
MUDr. Martin Polakovič
II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Heydukova, 812 50 Bratislava
Email:
polakovic@gmail.com

(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky