Menu

Kongresy a podujatia DetailMAMMOTREN-D´2024

Termín: 20.06.2024 - 21.06.2024

Miesto konania: Hotel PANORAMA , Nádražná 10, 914 51 Trenčianské Teplice, Slovakia

Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť


Sekcia mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS/SEBI/, GUTTA Slovakia s.r.o.,
Zástupcovia Českej a Bulharskej rádiologickej spoločnosti,Rádiologická klinika, s.r.o.,
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Fakulta zdravotníctva

organizujú

XVIII. Vedeckú konferenciu 

MAMMOTREN-D´2024

Trenčianske Teplice, 20.6.- 21.6.2024             

hotel PANORAMA

                                                                            

Vedecký a organizačný výbor konferencie

Predseda:   Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH, mim. prof.

Členovia:   Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MBA
MUDr. Stela Ivanová, PhD.
Univ. Doc. RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
Univ. Doc. Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH
MUDr. Lívia Večeřová, PhD, MBA
MUDr. Dana Houserková , PhD
MUDr. Lucia Veverkobvá, PhD
PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
Mgr. Jana Černická

 

Miesto konania konferencie: hotel PANORAMA, Trenčianske Teplice

 

Dátum konania konferencie:  štvrtok 20.6. –  piatok 21.6.2024

Začiatok konferencie:  štvrtok 20.6.2024

 

Hlavné témy konferencie: Umelá inteligencia a mamodiagnostika. Novinky v mamodiagnostike  – kontrastná mamografia, denzné prsníky. Screening karcinómu prsníka a tomosyntésa. Pooperačné zmeny . Varia.

Workshop: Lymfedém, vznik, diagnostika a fyzioterapia – štvrtok 20.6.2024    9-13.00. malá  konferenčná sála, hotel Panoráma

Oficiálny jazyk konferencie: slovenský, český, anglický
onferencia je zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účastníci konferencie dostanú   osvedčenie o účasti.    

Formy prezentácie: prednáška
Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo na výber príspevkov.

 

Vyžiadané prednášky:
Zahraniční účastníci pozvaní fy GUTTA – k-mamografia
Umelá inteligencia

Prof.  MUDr. Jan Daneš, CSc., Praha, ČR,
Prim. MUDr. Dana Houserková, PhD, Olomouc, ČR,
Prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD, OÚSA, Bratislava,
MUDr. Lívia Večeřová, PhD, MPH,  Praha,
MUDr. Lucia Veverková PhD, Olomouc, ČR

Súčasťou konferencie budú aj 2 workshopy – vedené aplikačnými technikami fy GUTTA : piatok  10.00 -11.00 a 11.30- 12.30
Stereotaxie a tomosyntéza - VAB
Detekcia ložísk a lézií

 

Publikačný výstup:

Príspevky budú publikované v odbornom časopise FZ TnUAD 
Healthcare and Society ISSN 2989-3380 (online)

 

Pokyny pre písanie štruktúrovaných abstraktov v programe MS Word:

Formátovanie strany: ľavý okraj 3 cm, ostatné 2,5 cm
Písmo: Times New Roman (12 boldov)
Názov príspevku – vycentrovať, vynechať riadok
Autor/spoluautori – bez titulov, skratka krstného mena, priezvisko, plné znenie pracoviska autora aj všetkých spoluautorov
Kľúčové slová: max 5
Abstrakt: v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku
Maximálny počet slov: 500
Pri písaní príspevkov do recenzovaného zborníka a recenzovaného vedeckého časopisu Zdravotnícke listy sa treba riadiť pokynmi, ktoré sú dostupné na: https://zl.tnuni.sk/index.php?id=19

 

PRIHLÁŠKY LEN ONLINE NA TOMTO LINKU

 

Prihlášky na aktívnu účasť:  Link na formulár

  • e-mailom do 1.6.2024
  • abstrakty príspevkov do 15.6.2024

Prihlášky na pasívnu účasť: Link na formulár

  •  do 15.6.2024

Kontakt: www.slovakradiology.sk,  mamotrendy@gmail.com
tel. č.:  0917 313 314, 0917 313 323

Začiatok  konferencie:    štvrtok   20.6.2024 10.00  1.+ 2. blok lymfedém
14.30  1.+ 2 blok MT
piatok 21.6.2024   8.30 - 14.00  3. a 4 blok MT
Ukončenie konferencie: piatok    21.6.2024 14.00

Registrácia :
štvrtok :  20.6.2024 od  8.00. - 17.00
piatok : 21.6.2024 od 8.00
hod. hotel Panorama, Trenčianske Teplice, konferenčné priestory

Konferenčný poplatok :

Bez ubytovania – kongresový poplatok na 2 dni – 100 eur
                                                                              na 1 deň - 60 eur                               

V cene je občerstvenie počas prestávok, kongresové materiály, zborník abstraktov. Spoločná večera vo štvrtok
 

Poplatok je možné uhradiť v hotovosti na mieste!!!
Prihlásenie elektronicky je nevyhnutné vzhľadom k rezervácii priestorov, zabezpečenia občerstvenia - maximálne v termíne 15.6.2024

 

Ubytovanie – nezaisťujeme,  každý účastník si zabezpečuje ubytovanie sám.

Možnosti:
Hotel  Panorama
Penzion Livia
Penzion Aqua
Hotel Flóra
Regent club Vila Terezia
Cafe restaurant ZUZI

Viac informácií: Pozvánka 2024

 

 

Adresa:


Hotel PANORAMA
Nádražná 10
914 51 Trenčianské Teplice
Slovakia

Kontaktná osoba:

0917 313 314
0917 313 323
mamotrendy@gmail.com
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky