Menu

Členstvo v sMSM a registrácia

Pre členstvo v sekcii magnetickej rezonancie pri skleróze multiplex je potrebné poslať prihlášku do SRS (SLS), ak nie ste členom/členkou SLS a SRS. Pre existujúcich členov SRS stačí vyplniť tlačivo pre rozšírenie členstva v sekcii muskuloskeletálnej rádiológie 04536 
(Pre vyplnenie budete potrebovať aj Zoznam odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý nájdete na konci dokumentu  Členská prihláška.)

(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky