Menu

Výbor sekcie 04540 - SMR

Predseda:
MUDr. Matej Rusina
Rádiologická klinika Fakultná nemocnica Trnava
Email:
rusina.matej@gmail.com

Vedecký sekretár:
MUDr. Maroš Rudnay
Oddelenie rádiodiagnostiky a obrazovacích metód, UNLP Košice
Email:
maros.rudnay@gmail.com

Členovia:
MUDr. Miroslav Kapusta

MUDr. Kornélia Mišenková

MUDr. Dávid Kocan

MUDr. Jakub Soršák

MUDr. Matúš Hoferica
Rádiologická klinika Fakultná nemocnica Trnava
Email:
matushoferica@gmail.com

Revízor sekcie:
MUDr. Soňa Bečárová
Rádiologická klinika Fakultná nemocnica Trnava
Email:
kosturiakova.sona@gmail.com

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť