slovensky | english

Novinky

Formulár na aktualizáciu údajov členov SRS nájdete na:   https://docs.google.com/forms/

Oznámenie
(02/24/16)
Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že materiál „Oznámenie Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ohľadom dobrovoľnej možnosti zapojiť sa do projektu, zameraného na zmapovanie dodržiavania kvality na mamografických ...

Rádiologická klinika lekárskej fakulty UK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava pod patronátom Slovenskej rádiologickej spoločnosti     Vás pozývajú na XXIV. MEDZINÁRODNÉ RÁDIOLOGICKÉ WINTER FÓRUM ...
ECR 2017
(07/28/16)
*** Message from Prof. Dr. Paul M. Parizel, ESR President *** Dear President, Dear Doctor Lehotska, With the opening of abstract submission for ECR 2017, I would like to take this opportunity in my function as ESR President and ECR 2017 Programme Planning Committee Chair to cordially invite all members of the Slovak Radiological Society to actively participate in the European Congress of Radiology (ECR) and to share their ...