slovensky | english

Novinky
<< < 1 2 > >>

http://anatrad.com/kompendium_muskuloskeletalniho_zobrazovani/

Oznámenie
(02/24/16)
Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že materiál „Oznámenie Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ohľadom dobrovoľnej možnosti zapojiť sa do projektu, zameraného na zmapovanie dodržiavania kvality na mamografických ...

    Vážení členovia Slovenskej rádiologickej  spoločnosti,                                                ...

  24.6.2016 MamoTren  ́ D – Trenčín MammoTrendy 2016, pozvánka, priháška.doc mamo ...

Rádiologická klinika s.r.o. GUTTA Slovakia s.r.o. a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Slovenská rádiologická spoločnosť SLS Sekcia mamárnej diagnostiky a zástupci z Českej rádiologickej spoločnosti a Bulharskej rádiologickej spoločnosti V ...

RÁDIOLOGICKÁ  KLINIKA LF UK, SZU a UNB

Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava Radiologická klinika LF MU Brno Klinika zobrazovacich metod Plzeň 

Slovenská lekárska komora Slovenská neurologická spoločnosť Slovenská rádiologická spoločnosť   Vás pozývajú na Annual Neuroscience Dialogue 2016 13. - 14. mája 2016 ...

Érdeklődés, jelentkezés önéletrajzzal:  info@consulstudio.hu  

April 22-24, 2016 AVUS 2016: X ADRIATIC VASCULAR ULTRASOUND SOCIETY MEETING June 14- June 17, 2016 ESGAR: ESGAR 2016 June 30- July 2, 2016 OIC.6: Oncologic ...

<< < 1 2 > >>