slovensky | english

Novinky
 <<<  1  2  >>> 

  Slovenská rádiologická spoločnosť   Sympózium


  SRS, Mickiewiczova 13, 813 69 BRATISLAVA       BANSKÁ BYSTRICA Hotel ...

SLOVENSKÁ  SPOLOČNOSŤ  PRE  ULTRAZVUK  V MEDICÍNE   SLOVENSKÉ  LIEČEBNÉ  KÚPELE  PIEŠŤANY a.s. SLOVENSKÁ RÁDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ ČESKÁ  SPOLEČNOST  PRO  ULTRAZVUK  V  MEDICINĚ TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE KOMORA VETERINÁRNYCH LEKÁROV SR BENIMED sro. PIEŠŤANY  ...

Rádiologická klinika lekárskej fakulty UK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava pod patronátom Slovenskej rádiologickej spoločnosti     Vás pozývajú na XXIII. MEDZINÁRODNÉ RÁDIOLOGICKÉ WINTER FÓRUM

  Slovenská rádiologická spoločnosť NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Slovenská rádiológia Ročník 22   1/ 2015  Vážené kolegyne, kolegovia,   v mene Slovenskej rádiologickej spoločnosti Vám v roku 2015 želáme veľa pracovných úspechov ...

 <<<  1  2  >>>