slovensky | english
Novinky
 <<<  1  2  3  4  5  >>> 

Slovenská rádiológia Ročník 20   2/ 2013


Rádiologická klinika lekárskej fakulty UK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava pod patronátom Slovenskej rádiologickej spoločnosti Vás pozývajú na POSTGRADUÁLNY KURZ 24. – 26. apríla 2014 Kongresové centrum Smolenický zámok, Smolenice

Rádiologická klinika s.r.o. GUTTA Slovakia s.r.o. a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Slovenská rádiologická spoločnosť SLS Sekcia mamárnej diagnostiky   V á s p o z ý v a j ú

Rádiologická klinika lekárskej fakulty UK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava pod patronátom Slovenskej rádiologickej spoločnosti   Vás pozývajú na   SUMMER FÓRUM Životné ...

  Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava Radiologická klinika LF MU Brno    organizujú      ...

 Prihlasovanie je uzatvorené pre naplnené kapacity ubytovania. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava pod patronátom Slovenskej ...
 <<<  1  2  3  4  5  >>>