slovensky | english

Novinky

MR Sympózium Téma: MR brucha a malej panvy. 20.- 21.11.2015 Hotel Residence, Donovaly    

V piatok  11.12. 2015 sa v aule TnUAD konajú VIII  Trenčianske chyby a omyly v mamodiagnostike

Rádiologická klinika lekárskej fakulty UK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava pod patronátom Slovenskej rádiologickej spoločnosti     Vás pozývajú na XXIII. MEDZINÁRODNÉ RÁDIOLOGICKÉ WINTER FÓRUM

  Slovenská rádiologická spoločnosť NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Slovenská rádiológia Ročník 22   1/ 2015  Vážené kolegyne, kolegovia,   v mene Slovenskej rádiologickej spoločnosti Vám v roku 2015 želáme veľa pracovných úspechov ...

Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodnutím o vydaní osvedčenia o akreditácii certifikačného študijného programu priznáva Univerzite Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulte právo uskutočňovať akreditovaný certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti   v zdravotníckom povolaní lekár   ...

Nová kniha
(11/26/14)
Kompendium diagnostického zobrazování dětí , adolescentů, matek a plodů Neuwirth J., Eliáš P., nakl. Triton a NEUW, 2014, ISBN zakl. údaje:  932 stran, 132 tabulek, 224 schémat, více než 6500 hesel v rejstříku ISBN NEUW 978-80-903322-7-7, Triton 978-80-7387-725-5