slovensky | english
Novinky
 <<<  1  2  3  4  5  6  >>> 

  Slovenská rádiologická spoločnosť NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA v Bratislave Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava organizujú  

Rádiologická klinika s.r.o. GUTTA Slovakia s.r.o. a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Slovenská rádiologická spoločnosť SLS Sekcia mamárnej diagnostiky   V á s p o z ý v a j ú

Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodnutím o vydaní osvedčenia o akreditácii certifikačného študijného programu priznáva Univerzite Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulte právo uskutočňovať akreditovaný certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti   v zdravotníckom povolaní lekár   ...

  Vážené kolegyne, kolegovia,   v mene Slovenskej rádiologickej spoločnosti Vám v roku 2015 želáme veľa pracovných úspechov ...


Kde? Hotel Patria, Štrbské Pleso   Kedy? 01.02.2015 - 07.02.2015   Téma: Neurorádiológia, ORL, Vária Cena od: ...

Slovenská rádiológia Ročník 21   1/ 2014


Nová kniha
(11/26/14)
Kompendium diagnostického zobrazování dětí , adolescentů, matek a plodů Neuwirth J., Eliáš P., nakl. Triton a NEUW, 2014, ISBN zakl. údaje:  932 stran, 132 tabulek, 224 schémat, více než 6500 hesel v rejstříku ISBN NEUW 978-80-903322-7-7, Triton 978-80-7387-725-5

 <<<  1  2  3  4  5  6  >>>