slovensky | english

Novinky
 <<<  1  2  3  4  5  6  7  >>> 

RÁDIOLOGICKÁ  KLINIKA LF UK, SZU a UNB

v spolupráci so Slovenskou angiologickou spoločnosťou Slovenskou rádiologickou spoločnosťou Slovenskou spoločnosťou cievnej chirurgie Mestským úradom v Banskej Štiavnici Štátnym archívom v Banskej Štiavnici Nemocnicou v ...

Rádiologická klinika s.r.o. GUTTA Slovakia s.r.o. a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Slovenská rádiologická spoločnosť SLS Sekcia mamárnej diagnostiky   V á s p o z ý v a j ú

Slovenská rádiológia Ročník 22   1/ 2015

  Slovenská rádiologická spoločnosť NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA v Bratislave Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava organizujú  

Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodnutím o vydaní osvedčenia o akreditácii certifikačného študijného programu priznáva Univerzite Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulte právo uskutočňovať akreditovaný certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti   v zdravotníckom povolaní lekár   ...

  Vážené kolegyne, kolegovia,   v mene Slovenskej rádiologickej spoločnosti Vám v roku 2015 želáme veľa pracovných úspechov ...

Kde? Hotel Patria, Štrbské Pleso   Kedy? 01.02.2015 - 07.02.2015   Téma: Neurorádiológia, ORL, Vária Cena od: ...


 <<<  1  2  3  4  5  6  7  >>>